sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Vinnova: Ny succé för GAEUs kunder

Vinnova: Ny succé för GAEUs kunder

Datum:
måndag, 21 december 2015

Vinnova: Flera av GAEUs kunder har i dagarna beviljats bidrag från Vinnova för att lättare nå sina affärsmål. Bland vinnarna återfinns Svab Hydraulik AB (utveckling av nästa generations styrsystem för entreprenadmaskiner) och Certus Technology AB (utveckling av trådlös, snabb och säker skärmdelningslösning för konferensrum) som vardera fick 1,5 miljoner kronor. GAEU skrev ansökningarna.

Tomasz Wasik, chef för GAEU H2020 Center of Excellence, förklarar framgångsmetoden

Intresset för svenska innovationsbidrag är större än någonsin. GAEUs metod är att identifiera företag i alla skeden av innovationsprocessen – från idéstadiet, via FoU och prototyp till internationell marknadsetablering. Vi utvärderar sedan företagens projektidéer. De projekt med hög innovationsgrad och stor marknadspotential bistår vi med ansökningar om bidrag.

 

Dela med andra