sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Vd har ordet

Genom att ordna EU-bidrag och företagsstöd till forsknings- och innovationsprojekt hjälper GAEU Consulting varje år hundratals av svenska tillväxtföretagare att förverkliga sina affärsdrömmar.

Denna viktiga insats gör varje arbetsdag meningsfull för mig och mina medarbetare.

Vår metod för att lyckas excellera i kundnytta år efter år är att erbjuda medarbetare möjlighet att utvecklas, trivas och att arbeta med växande innovativa företag. Därför söker sig de skickligaste EU-bidragsexperterna till GAEU Consulting. Detta leder i sin tur till att vi kan stoltsera med landets längsta referenslista när det gäller att ordna EU-bidrag och företagsstöd till svenska företag, inte minst inom det eftertraktade programmet Horizon 2020 SME-instrumentet.

Så här lyckas du med bidragsansökan

För att lyckas bidragsfinansiera ett projekt måste du ha tre saker på plats. För det första måste du ha en projektidé som leder till rejäl affärsnytta för ditt företag, därefter måste du hitta just ditt bidrag rätt i djungeln av olika bidragsprogram. När du väl har identifierat det rätta bidraget gäller det att i en skriftlig ansökan – och emellanåt i dialog med den stödgivande myndigheten – presentera projektidén på ett tillräckligt sakligt och intressant vis för att vinna utvärderarnas intresse.

Det är här GAEU Consulting kommer in. Vi har kompetens att bedöma om din projektidé håller måttet, vi vet var de relevanta bidragsmöjligheterna finns – i Sverige och Europa – och vi äger förmågan att skriva vinnande ansökningar. 

Ring oss på 08-556 063 50 så tar vi tag i ditt projekt. Allt med målet att du ska bli vår nästa referens här på hemsidan.

Välkommen till GAEU Consulting!

Roland Vilhelmsson
Grundare och koncernchef