sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Två nya ansökningar beviljade hos Nopef

Datum:
fredag, 14 september 2012

Vid september månads beslutsmöte beviljade Nopef två nya svenska ansökningar som GAEU författat. Ansökningarna avsåg förstudier inför utlandsetableringar i Kina och Brasilien.

Dela med andra