sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

SME-instrumentet: Nytt rekord! 10 beviljade Fas 1-ansökningar

SME-instrumentet: Nytt rekord! 10 beviljade Fas 1-ansökningar

Datum:
tisdag, 18 september 2018

I Sverige kan företag som ansöker inom SME-instrumentets Fas 1 beviljas bidrag av antingen EU-kommissionen eller Vinnova genom så kallat runner up-bidrag. I årets andra ansökningsomgång (cut-off 3 maj) beviljades åtta svenska GAEU-producerade Fas 1-ansökningar bidrag av EU. Därtill har två GAEU-kunder beviljats runner up-bidrag.

 • Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting AB, kommenterar:

  – Att de beviljade ansökningarna var inom life science och ICT/Engineering bekräftar vår starka förmåga inom dessa teknikområden. Med åtta ansökningar beviljade av EU-kommissionen förbättrade vi vårt rekord med hela tre beviljanden.

  Beviljades 50 000 euro av EU-kommissionen

  • · CytaCoat. Antibakteriell coating (life science)
  • · Colzyx. Sårbehandling (life science)
  • · Ziccum. Torkning av läkemedel (life science)
  • · HUD Solutions. Head up display (ICT)
  • · MSE Omnifinity. Virtual Reality floor (ICT)
  • · Advrty. VR/AR annonsering (ITC)
  • · Minut. Övervakning va ljud (Engineering)
  • · Cognibotics. Robotisering (Engineering)

  Beviljades 500 000 kronor i runner up-bidrag från Vinnova

 • · Hencol smart meat production. (ICT)
 • · Bit4M Payments. Finansiella transaktioner (ICT)

Dela med andra