sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Referenser - EU bidrag, innovativa företag

Även om vi har medverkat i projekt i ett 20-tal länder är flertalet av projekten självklart svenska. Av de svenska aktörerna i branschen har vi skrivit flest vinnande ansökningar såväl till Vinnova som EU-kommissionens eftertraktade bidragsprogram Horizon 2020 SME-instrumentet.  

Alla ansökningar, såväl svenskspråkiga som på engelska, skrivs av erfarna experter (flertalet PhD:er) vid GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence. 

Referenser

Immunovia AB
Immunovia AB

GAEU Consulting hjälpte oss med att strukturera vårt projekt med utgångspunkt i de kriterier som tillämpas inom SME-instrumentet. Under en heldagsworkshop diskuterades strategin bakom EU-ansökan och hur ansökans kliniska innehåll skulle presenteras. Därefter skrev GAEU EU-ansökan och vägledde oss genom ansökningsprocessen. GAEU Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i sitt arbete och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser. GAEU Consulting är en excellent bidragsrådgivare lämpad för excellenta innovationsprojekt inom Horizon 2020! Immunovia beviljades 4,25 miljoner euro från Horizon 2020.

Mats Grahn vd
Cinnober Financial Technology AB
Cinnober Financial Technology AB

Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings arbete! Tillsammans med GAEUs rådgivare har vi lyckats vinna i hård konkurrens med andra europeiska bolag. Det här är resultatet av en fokuserad samverkan mellan Cinnober och GAEU. Ansökan resulterade i ett bidrag på EUR 2,5 miljoner för ett banbrytande projekt inom client cleraring för internationella banker.

Veronica Augustsson CEO
Nelson Garden AB
Nelson Garden AB

"Vi är mycket nöjda med GAEU. Dialogen med GAEU är alltid konstruktivt. Personalen är alltid till hands för att ge raka svar på alla frågor. GAEU's projektledare Tomasz Wasik ger mycket tydliga instruktioner, vilket är en bra sak. Under hela processen har vi haft kontinuerliga kontroller och bedömningar, som vi har uppskattat. Jag skulle verkligen vilja rekommendera GAEU för alla som är intresserade av att ansöka om Horizon 2020-finansiering."

Håkan Jalling EU project manager
SenzaGen AB

“At SenzaGen, we have strong ambitions to grow and enable animal-free, cell-based systems to assess hazards and potency of industrial compounds. The grant we have received will be the perfect catalyst for this vision. We will use the funding to bring an innovative product to the market, with potential to become the cornerstone of our long-term competitiveness. For a small life science company, a grant covering 100 % of the project costs is of unparalleled value. We would like to thank GAEU for supporting us to secure this grant. We have received excellent guidance and advice in the application process. The team responsible for our proposal was easy to work with and very knowledgeable. GAEU is an excellent Horizon 2020 advisor and long term business partner.”

Anki Malmborg Hager CEO
Corline Biomedical AB
Betagenon AB

“In the application process, GAEU Consulting has proven itself to be a first class life science advisor, showing excellent understanding of our candidate drug and forces driving commercialization of medicinal products. GAEU has taken the leading role in shaping strategies behind our proposal, which resulted in the total scoring of 14.64 out of 15 – an almost perfect proposal. Based on my experience in cooperating with GAEU, I strongly recommend them as Horizon 2020 advisors.”

Thomas Edlund Ph.D., Prof. Founder, Chief Executive Officer
OPSIS AB
OPSIS AB

Förra året bad vi GAEU Consulting att finna ett stödprogram som kunde hjälpa oss att bli färdiga med en ny innovation – ett bidrag tillräckligt stort för att göra skillnad för vår verksamhet. GAEU rekommenderade Horizon 2020-programmet SME-instrumentet och har sedan skrivit ansökan och guidat oss genom ansökningsprocessen; från workshops och hjälp med ansökningsstrategier till guidning om vilken information som bör kompletteras. Vi ansökte en första gång i våras. Ansökan passerade tröskelvärdet för beviljade men fick inget bidrag då konkurrensen med andra företag var för hög. GAEU analyserade situationen, gav oss värdefull feedback från resultatet och rekommenderade oss att ansöka på nytt, vilket inte bara ledde till att vi förbättrade själva projekt utan också till att den andra ansökan lyckades hela vägen. Vi har nu fått 2,3 miljoner Euro för att på 24 månader ta fram en ny lösning för analys inom livsmedelsindustrin. Vi kan varmt rekommendera GAEU Consulting! Vi kommer att använda dem även i framtiden.

Svante Wallin, CEO OPSIS AB - Olle Lundström, Director OPSIS LiquidLINE divisionen
Clinical Laserthermia Systems AB
Clinical Laserthermia Systems AB

Vi är mycket glada över bevijandet av vår Horizon 2020-ansökan. Denna betydande summa pengar, 2,1 Meur, kommer att spenderas på validering av imILTCLS. Studierna kommer att utföras i samarbete med sjukhus vi har en etablerad relation med; i Marseille, Porto och i Nottingham. Bidraget ger oss starkare resurser för att ta imILTCLS till marknaden och erbjuda vår metod som en alternativ cancerbehandling.

CEO Lars-Erik Eriksson
Vibrosense Dynamics AB

Pengarna kommer att användas till att analysera marknaden och ta fram en gedigen affärsplan. Ansökan resulterade i EUR 50 000 för en Fas 1-förstudie. Vibrosense har påbörjat arbetet med Fas 2-ansökan tillsammans med GAEU.

Toni Speidel CEO
Watty AB
Watty AB

Det finns mer energi att spara i våra hem än i resten av samhället tillsammans. Wattys smarta teknik listar ut vilka apparater som är energitjuvarna. Allt sker automatiskt, vilket gör att konsumenten enkelt får koll på var det finns energi och pengar att spara. – GAEU Consulting skrev vår EU-ansökan till Horizon 2020 och vägledde oss metodiskt genom ansökningsprocessen. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser.

Hjalmar Nilsonne vd
Boule Medical AB
Degoo Backup AB

“I am impressed with the professional work that GAEU has done for us. They have really helped us in pinpointing the most relevant arguments.”

Carl Hasselskog CEO
Bone Support AB
Arocell AB
Vitrolife AB
Vitrolife AB

För ett nyskapande projekt inom stamcellsmedier beviljades det börsnoterade bioteknikföretaget Vitrolife AB hela 3,6 miljoner kronor i bidrag inom det populära Forska & Väx-programmet.

GAEU hjälpte oss med en framgångsrik bidragsansökan för ett FoU-projekt vi genomför inom stamcellsmedier. En av Vinnovas granskare sa att det var den bästa ansökan de sett.

Stefan Blomsterberg
Xzero AB
Xzero AB

De Fas 1-ansökningar som i poängsättningen passerar det tröskelvärde (13 av 15 möjliga) som skiljer beviljningsbara ansökningar från andra, anses vara värda EU-bidrag. Om det är många som passerar tröskelvärdet vid ett enskilt tillfälle räcker inte alltid EU-bidragen till alla som kvalificerat sig. Av detta skäl har Vinnova beslutat att från egen kassa finansiera de svenska projekt som kan hamna i denna situation så att de kan jobba sig vidare mot Fas 2 med offentlig finansiering. Miljöteknikföretaget Xzeros ansökan är ett sådant exempel. Resultat: Beviljades 500 000 kronor av Vinnova för en Fas 1-förstudie syftande till att förbereda marknadsintroduktion av det innovativa system för produktion av ultrarent vatten för halvledarindustrin som Xzero utvecklat. Företaget går nu tillsammans med GAEU framåt mot Fas 2 – internationell uppskalning/demonstration.

Aapo Säsk Styrelseordförande
MSE Omnifinity AB
MSE Omnifinity AB

Vårt samarbete med GAEU började med ett rådgivningsmöte med GAEU:s rådgivare. Efter mötet rekommenderades vi att ansöka om finansiering för vårt FoU-projekt inom immersion-teknologi. Efteråt tog GAEU hand om förberedelse av en komplett ansökan. Resultatet var 220.000 euro i bidrag. Vi rekommenderar GAEU till alla företag som är villiga att minimera risken i sina FoU-projekt med hjälp av EU-bidrag och offentlig finansiering.

Daniel Hopstadius CEO
Expander System Sweden AB

Expander System Sweden AB, företaget bakom Expander-axeln, blev beviljade stöd inom programmet ”Produktutveckling små företag” för externa insatser inom processutveckling. GAEU producerade ansökan.

AB Richardssons Verktygsservice

Sveriges största tillverkare av verktyg för pressgjutning, AB Richardssons Verktygsservice beviljades 3,5 miljoner kronor i regionalt investeringsbidrag. GAEU skrev ansökan.

NCS Colour AB

NCS Colour AB - världsledande inom färgsystem - beviljades 500 000 kronor inom Vinnova-programmet Forska & Väx för ett projekt inriktat på att digitalisera färgkommunikation. GAEU skrev ansökan från ax till limpa.

Range Servant AB

Range Servant AB - företag med fokus på att utveckla, tillverka och sälja utrustning och kompletta system för driving ranges och golfklubbar på den globala marknaden beviljades 750.000 kronor för att genomföra en investering i Bosnien & Hercegovina.

AB Momento

AB Momento, en leverantör av ett heltäckande sortiment av krafthylsor för maskinell skruv- och mutterdragning beviljades 750.000 kronor för kompetensöverföring till partnerföretaget i Kina.

Hillerstorps Trä AB

Hillerstorps Trä AB, skandinaviens största tillverkare av trädgårdsmöbler, beviljades 36000 euro för att genomföra en förstudie av Indonesien.

Brigde to China

Sourcingspecialisten Brigde to China fick 750.000 kronor för en etablering i Kina. Bidraget avsåg investering i produktionsutrustning och kompetensutveckling av lokal personal.

Colorex AB

Färgtillverkaren Colorex AB fick cirka 1.100.000 kronor för att genomföra en förstudie i östra Europa och därefter göra en investering i Ukraina.

Marco AB

Marco AB från Ängelholm fick först 1.100.000 kronor för sin förstudie och etablering i Kina. Bidraget finansierar egen tid, resor, kostnader för produktionsutrustning och utbildning av lokal personal. Roplan International AB fick precis lika mycket för ett liknande projekt till samma destination. Nopef och Swedpartnerhship finansierade.

Hisselektronik Produktutveckling i Stockholm AB

I hård konkurrens beviljades Hisselektronik Produktutveckling i Stockholm AB maxbeloppet 500.000 kronor i bidrag för ett projekt inriktat på att utveckla ny hissalarmtelefoni.

Industrilås AB

Industrilås AB fick maxbeloppet 750.000 kronor för ökad internationell närvaro.

Swecard

I stenhård konkurrens fick det svenska smarttcard-företaget Swecard 7,5 miljoner kronor i bidrag från Eurostars-programmet. Europarekord?

NordIQ

NordIQ från Göteborg fick 1,7 miljoner kronor från Vinnova för ett spännande energiprojekt.

Herber Engineering AB

Herber Engineering AB fick 350.000 kronor från Nuteks produktutvecklingsprogram.

Huskvarna Härdverkstad AB

Huskvarna Härdverkstad AB fick 90.000 kronor för att betala konsulter i samband med en satsning på värmeåtervinning.

Rosenqvist Gruppen AB

Rosenqvist Gruppen AB med dotterbolagen Rosenqvist Rail AB och Rosenqvist Entreprenad AB fick 6,3 miljoner kronor i bidrag för investeringar i nya lokaler och utökad produktionskapacitet.

Sharpman Sport AB

Hästsportcentret Sharpman Sport AB i Mjölby fick 250.000 kronor från Nuteks produktutvecklingsprogram.

RoMedic AB

RoMedic AB utvecklar nya produkter inom området patientlyft. Tillväxtverket beviljade 500.000 kronor i bidrag.

Viverk AB

Trots hård konkurrens beviljades Viverk AB från Åkersberga 1,3 miljoner kronor i bidrag från Vinnovas Forska&Väx-program för ett spännande projekt inom tvättning av industrigods.

Funäsdalens Alpina AB

Funäsdalens Alpina AB fick hela 25 miljoner kronor för att utveckla utförsåkning.

Morphic Technologies AB

Miljöteknikföretaget Morphic Technologies AB fick 12 miljoner kronor i regionalt investeringsbidrag från Tillväxtverket.

Stormfågel AB

Stormfågel AB fick 1 miljon kronor från Vinnovas Forska & Väx-program.

Sunfab Hydraulics AB

Hydrauliktillverkaren Sunfab Hydraulics AB beviljades 10 miljoner kronor. Den aktuella ansökan var för övrigt den tredje godkända ansökan GAEU gjort för Sunfab. Av tre möjliga.

Texrep AB

Den lilla fina textilbandtillverkaren Texrep AB fick 500 000 kronor i landsbygdsbidrag till inköp av maskiner.

Svensk Mjölk AB

Branschorganisationen Svensk Mjölk AB samordnade ett projekt inom produktutveckling bland några medlemsföretag. Projektet fick 1 miljon kronor inom ramen för Eureka-programmet. Även medicinteknikföretaget Xi Bao AB fick miljonbelopp från Eureka för ett projekt inom produktutveckling.

Arbetsgivarringen i Blekinge AB

Arbetsgivarringen i Blekinge AB fick hela 10 miljoner kronor i Equal-bidrag för ett jämställdhetsprojekt.

Hundratals företag

Hundratals företag har fått bidrag till kompetensutveckling. Några exempel är Design AB, Mio AB (ca 25 möbelvaruhus), Landstinget i Blekinge län, S-Post i Stockholm AB, Büngers i Alvesta och Herbert Hagblom AB.

Gearwheel
Gearwheel

Gearwheel arbetar med utveckling och försäljning av växlingsbara rullstolshjul, vilka underlättar för muskelsvaga brukare att förflytta sin egen rullstol. Vi är fortfarande ett FoU-intensivt bolag och har därför ett klart behov av extern finansiering. GAEU hjälpte oss med en FoU-ansökan som resulterade i ett bidrag på nästan 2 miljoner kronor, vilket var en mycket viktig pusselbit för att säkra vår finansiering fram till att större kommersiella intäkter genereras från vår nya produkt.

John-Edvard Stenstrand VD
Vaculex AB

Mölndalsföretaget Vaculex AB fick 1,5 miljoner kronor genom Eureka-programmet för att vidareutveckla innovativa lösningar inom teknikområdet vakuumtublyftare. Projektet genomförs tillsammans med en samarbetspartner i Tyskland. GAEU skrev ansökan.

Rudhäll Industri AB
Rudhäll Industri AB

Rudhäll Industri AB, en komplett leverantör av detaljer inom skärande bearbetning, beviljades 35000 euro för förstudie av Kina inför etablering.

Vi är mycket nöjda med det arbete som GAEU har utfört åt oss gällande våra ansökningar om stöd. Samarbetet är smidigt, enkelt och samtidigt professionellt.

Mikael Vegh Inköpschef
UPSTREAM AB
UPSTREAM AB

It-bolaget Upstream AB fick snabbt och lätt 500.000 kronor för att utveckla en ny produkt.

Det är ett nöje att få rekommendera den rådgivning som erbjuds av GAEU Consulting. GAEU Consulting har hjälpt oss i processen att ansöka om finansiering för tre projekt av strategisk betydelse för UPSTREAM:s utveckling. GAEU:s hit rate var 100%, vilket resulterade i den totala finansieringen på den nivå som överstiger 100 000 euro.

George Brontén CEO
Rimaster AB
Rimaster AB

Rimaster har varit kund hos GAEU Consulting under många år. Som en rådgivningsfirma inom EU-bidrag har GAEU Consulting aldrig misslyckats i någon av de uppdrag vi anförtrodde dem. Därför rekommenderar jag GAEU Consulting skarpt till alla i behov av professionell bidragsrådgivning.

Pernilla Norman CFO och delägare
Diskomat AB
Diskomat AB

GAEU hjälpte oss att bli beviljade finansiering för vår första större etablering i utlandet. Vi är ett litet företag och vår kompetens ligger ju på att utveckla vår kärnverksamhet, inte att finna rätt finansiering för sådana aktiviteter. De extra resurserna är mycket värdefulla i vår pågående satsning.

Gösta Torssell VD och ägare
Cavaliere AB
Cavaliere AB

Cavaliere AB har fått motsvarande två miljoner kronor i EU-bidrag för att bygga en modern fabrik för tillverkning av kvalitetskostymer i den tjeckiska orten Jesenik.

Vi är mycket nöjda med GAEUs professionella kunnande, som gör det möjligt att vi kan bli framgångsrika på marknader som kräver ekonomiskt stöd för att vi ska kunna lyckas.

Jan Frick VD
ARTBOARD AB
ARTBOARD AB

Vi är mycket nöjda med GAEUs professionella kunnande, som gör det möjligt att vi kan bli framgångsrika på marknader som kräver ekonomiskt stöd för att vi ska kunna lyckas.

Björn Nyh Chief Marketing Officer
Alpha Biotech
Alpha Biotech

Alpha Biotech är ett litet forskningsbolag. Innan GAEU assisterade oss med att erhålla bidragsfinansiering hade vi noll anställda. Efter framgångsrik ansökan har vi nu kunnat anställa en första person i bolaget för att skala upp vårt utvecklingsarbete. GAEU har varit mycket flitiga i sina ansträngningar. Vår rådgivares insats har varit av stor betydelse för vårt företags utveckling.

Kenneth Nilsson Styrelseordförande
ABC-Gruppen
ABC-Gruppen

ABC-Gruppen AB i Solna beviljades 1 150 000 kr inom Vinnova-programmet Forska & Väx för att utveckla en molnbaserad plattform som kvalitetssäkrar och förnyar skolfotomarknaden.

ABC-Gruppen / Estate Europe kontaktade GAEU Consulting för att få hjälp med att söka finansiering för ett mjukvaruprojekt, en finansiering som vi sedan fick beviljad av Vinnova. Det som varit tydligt igenom hela projektet med ansökan är att de verkligen tagit ett stort ansvar för att leda processen framåt och dragit det tunga lasset med att utforma en riktigt bra ansökan efter djupintervjuer med oss. Vi är övertygade om att GAEU:s insats varit helt avgörande för att vi nu står redo att kunna genomföra projektet.

Alexander Grepe VD
Aerocrine
Aerocrine

Bioteknikföretaget Aerocrine AB erhöll 1,5 miljoner kronor av Eureka för att genomföra ett banbrytande utvecklingsprojekt i samarbete med ett tyskt företag.

GAEU Consulting har under 2012 hjälpt Aerocrine att ansöka om finansiering inom EU och Norden med utmärkt resultat. I arbetet med att skriva ansökningarna har GAEU varit mycket tillmötesgående och proaktiva. Även efter beslutet om finansieringen blev klart så har det varit en mycket aktiv uppföljning från GAEUs sida

Mats Carlson Chief Technology Officer
Seaflex
Seaflex

Vi gav GAEU i uppdrag att producera en ansökan om förstudiestöd inför ett större utlandsprojekt. Vår uppfattning är att ansökan var otroligt välskriven. Vår rådgivare hade en mycket god förmåga att fånga upp detaljer, bearbeta information och formulera en slagkraftig ansökan”

Lars Brandt VD
EWAB Engineering
EWAB Engineering

Under ett rådgivningsmöte hos GAEU blev vi tipsade om att vi kunde söka förstudiestöd inför en strategiskt intressant utlandssatsning. GAEU identifierade stödprogrammet och producerade en framgångsrik ansökan. Vi har fått mycket bra avlastning och vägledning genom hela processen.

Patrik Almberg R&D Manager
Huhnseal AB
Huhnseal AB

Huhnseal AB i Landskrona beviljades 1.950.000 kr från Vinnovas Forska & Väx-program för ett banbrytande projekt inom koncentrerande solenergisystem. Projektets mål är att genom behovsmotiverad FoU utveckla en innovativ mekanisk tätning för koncentrerande solenergisystem som använder smält salt. GAEU skrev ansökan och rådgav Huhnseal genom ansökningsprocessen.

Huhnseal är världsledande inom mekaniska axeltätningar och hade behov av finansiering inför ett mycket avancerat projekt inom tätningar för koncentrerande solenergisystem som använder smält salt. GAEU rekommenderade FoU-bidrag och rådgav Huhnseal genom hela ansökningsprocessen. Resultatet blev 1 950 000 SEK i bidrag. Vi är mycket nöjda med GAEUs insats och rekommenderar GAEU till andra företag som vill reducera risk vid sina forsknings- och utvecklingsprojekt.

Per Hellman CEO
AMTAB
AMTAB

Det innovativa teknikföretaget Advanced Measurement Technologies AB beviljades 1,2 miljoner kr inom Vinnovas Forska och Väx för att utveckla ett innovativt intelligent mätsystem för hjulskadedetektering och vikt av tåg i rörelse.

Vi visste att företag kan få stöd på olika sätt men hade inte tid att undersöka saken själva. Vi lät GAEU Consulting utreda våra stödmöjligheter och även skriva en ansökan om förstudiestöd som gav oss 34 000 euro i bidrag inför vår etablering i Kina. Vi är jättenöjda med GAEUs insats och rekommenderar andra företag som planerar olika projekt eller utlandsetableringar att ta hjälp av GAEU.

Lars Van der Klooster VD
Dellner Couplers
Dellner Couplers

Gdynia-baserade Dellner Couplers Sp. z o.o. har beviljats 513.045 zloty i EU-bidrag för ett innovativt FoU-projekt inom tågindustrin. GAEU skrev ansökan.

Gdynia-baserade Dellner Couplers Sp. z o.o. har beviljats 513.045 zloty i EU-bidrag för ett innovativt FoU-projekt inom tågindustrin. "GAEU skötte ansökan på ett okomplicerat och välorganiserat sätt. Vi är mycket nöjda och rekommenderar gärna GAEU till polska företag som vill halvera kostnaden för projekt och investeringar.

Bo Dagvall FoU-chef
Herrljunga Emballage AB
Herrljunga Emballage AB

Vår etablering i Kanada inleddes med att jag kontaktade GAEU Consulting. De ordnade förstudiefinansiering och hjälpte mig med att få en bra struktur på aktiviteterna på plats

Eva Karlsson VD och ägare
Tractive AB
Tractive AB

Vi hade ett första möte med en representant från GAEU och de lyssnade på våra planer inför framtiden och kopplade genast ihop den informationen med sin kunskap om vilka offentliga bidrag som var möjliga att söka. GAEU Consultings rådgivning ledde till bidragsmiljoner som reducerade risken vid vår produktutveckling och utlandsetablering.

Ingrid Johnsen VD
Nord West Yacht AB
Nord West Yacht AB

Fritidsbåtstillverkaren Nord West Yachts AB utvecklade en ny teknik för skrovtillverkning. Eureka ordnade ett bidrag om 1,7 miljoner kronor.

Vår tillväxtpotential var beroende av ny produktionsteknik och nya säljmarknader. Genom effektiv hjälp från GAEU Consulting kunde vi fokusera på våra affärer samtidigt som vi blev beviljade miljoner i stödbelopp

Jessica Stenlund Vice VD
OilQuick AB
OilQuick AB

Snabbfästestillverkaren OilQuick AB i Hudiksvall fick 6,4 miljoner kronor för en investering i nya lokaler.

Efterfragan är stor pa vara helautomatiska redskapsfästessystem. GAEU rekommenderade investeringsbidrag och ordnade drygt sex miljoner kronor till den nya industrifastigheten vi lät uppföra. Ansökningsprocessen var mycket okomplicerad.

Åke Sonerud VD
Ellen AB
Ellen AB

Det innovativa bioteknikföretaget Ellen AB beviljades 1,5 miljoner kronor av Vinnova-programmet Forska & Väx för ett utvecklingsprojekt inom vaginalhygien.

Vi hade behov av finansiering inför ett kritiskt projekt inom bioteknik. En framgångsfaktor för oss i bidragsprocessen var den avlastning som GAEU Consultings tjänster erbjöd.

Monica Wallter VD
Surgical Science Sweden AB
Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB beviljades 2,5 miljoner kronor från Vinnovas Forska & Väx-program för ett banbrytande projekt inom simulatorer för titthålskirurgi. GAEU skrev ansökan.

Vi är världsledande inom teknologin för simulering av titthålskirurgi och driver avancerade FoU-projekt. Utan den kompetens som GAEU Consulting bidrog med hade vi aldrig lyckats att fa Vinnova-stödet, särskilt inte i den konkurrens som vi mötte i ansökningsprocessen.

Roland Bengtsson VD

Landspecifika referensuppdrag

POLEN

 • Swede Matic AB (industriautomation)
 • Ellipsen Bygg AB (bygg & fastighet)
 • Independent Studios AB (filmproduktion)
 • Market Media Exchange AB (media)
 • Proact IT AB (IT)
 • Hotab AB (biobränsle)
 • Pexymek AB (metall)
 • HH Ventilation AB (ventilation)
 • SGV Industrier AB (metallkomponenter)
 • Svensk Rökgasenergi AB (energi & miljö)
 • DaKKi AB (bygg)
 • Cwo Wiab AB (verkstad)
 • Klippan Yllefabrik AB (textil)
 • Gerdins i Mjällom AB (stansverktyg)
 • Lactamin AB (foder)

LETTLAND

 • Björks Rostfria AB (rör, vätsketransport)
 • Motala Mättjänst AB (mätteknik)
 • Noroffice AB (kontorsmaterial)
 • ET Emballageteknik AB (emballage)
 • Dinair AB (luftrening)
 • Ytab (ytbehandling)
 • Texrep AB (textilband)
 • Animex Plast AB (automation)

LITAUEN

 • Smålands stålgjuteri AB Dinair AB (ventilation)
 • Klippans Yllefabrik (textiltillverkning)

ESTLAND

 • Produktutvecklarna (teknik)
 • Econova AB (miljöteknik)
 • Eken Care AB (vårdbolag)

UNGERN

 • Nolato AB (plasttillverkning)

RUMÄNIEN

 • Åsljunga Pallen AB (joint venture)
 • NG Nilsson Försäljning AB (trikå)

BULGARIEN

 • Ytbehandlings AB Åviken

KROATIEN

 • Breas Medical AB (sjukhusutrustning)
 • Tele-Radio (radiostyrning)

RYSSLAND

 • RoMedic AB (medicinteknik)
 • Svensk Avel AB (avel)
 • Agora AB (handel & industri)
 • Becker Acroma KB (färg)
 • Profdoc Lab (tillverkar laboratorieutrustning)
 • Scanbalt Crane AB (hamnoperatör)
 • Calectro AB (tryckgivare)

KALININGRAD (RYSSLAND)

 • Sadkora Energy AB (pelletsfabrik)

VITRYSSLAND

 • Gefa i Tranemo AB (textil)

UKRAINA

 • Väderstadsverken AB (maskintillverkning)

ALBANIEN

 • ÅF-Infrateknik AB (konsultverksamhet)

KINA

 • LK Valves AB (luftrening)
 • Proton Finishing AB (ytbehandling)
 • Hellmer Industries AB (komponenter)
 • Abeko Konfektions AB (regnkläder)
 • Liljas Plast AB (hårdplast)
 • Haga Metall AB (metallkomponenter)
 • Rimaster AB (kablage)
 • Wintech AB (kretskort)
 • Hexatronic Scandinavia AB (kablage)
 • Klaessons Möbler AB (möbler)
 • Noxon AB (dekantercentrifuger)
 • Textilgrossisten i Stenungsund AB

JAPAN

 • Entific Medical Systems AB (medicinteknik)
 • Wasa Sweden AB (tryckknappar)

THAILAND

 • ABECE AB (takpanneproduktion)

BRASILIEN

 • AB Tradex Converting (telekomutrustning)