sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Om Oss

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. Här uppstår nya affärsidéer och möjligheter i en aldrig sinande ström. I centrum av denna kreativa och härliga miljö befinner sig GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer.

Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom SME-instrumentet, Kraków-baserade GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence.

I Sverige är vi branschledande med den längsta referenslistan inom såväl Horizon 2020 som annan typ av offentlig innovationsfinansiering, till exempel Vinnova-bidrag. Här kan du ta del av våra kunders egna berättelser om hur de med hjälp av oss har nått sina affärsmål snabbare och till lägre risk än vad de annars skulle ha gjort.

Vår arbetsmetod är lika praktisk som transparent: Vi identifierar de tillväxtföretag som har de mest intressanta innovationsprojekten. Genom en kvalitetssäkrad analysmetod avgör vi sedan om innovationsprojekten har potential att bli kvalificerade, inte bara att ansöka om bidrag (för det kan alla) utan också med potential att bli beviljade (gäller inte alla). Om vi finner att förutsättningarna är de rätta tar våra specialister hand om ansökan och medverkar vid behov i dialogen med den stödgivande myndigheten. Vi avlastar också vid upprättande av bidragsavtal samt tar hand rapportering och redovisning av beviljade projekt.

GAEU Consulting grundades 2002. Företaget ägs av Roland Vilhelmsson och Tomasz Wasik.

GAEU Consulting har högsta kreditvärdighet och ett brett nätverk som även spänner över stora delar av Europa.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du har ett innovationsprojekt som du önskar finansiera med EU-bidrag.

connect logo hemsida
 
swedenbiologo
fa
handelskammaren
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.
handinhand
sos