sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Nätverk och strategiska partnerskap

GAEU Consulting har ett omfattande nätverk i Sverige och internationellt. Utöver goda relationer till företagsfrämjande myndigheter, kunder, leverantörer och andra affärsintressenter har vi engagerat oss i ett antal strategiska partnerskap.

GAEU har strategiska partnerskap med ledande organisationer inom forskning och företagsutveckling. Bland annat medverkar vi i olika arrangemang och rådger respektive partners medlemsföretag i frågor rörande EU-bidrag och företagstöd i Sverige och Europa. 

foundersalliance2

Founders Alliance

Founders Alliance driver ett affärsnätverk för Sveriges ledande entreprenörer. Kärnan är dess medlemmar, vilka erhåller en arena med andra erfarna entreprenörer, bolagsägare, professionella vänner att göra bättre affärer med. Medlemmarna utbyter kunskap och inspireras för att lyckas bygga uthålligt lönsamma större internationella företag och utöva ett gott entreprenörskap. Sedan starten har Founders Alliance byggt upp, stärkt och utvecklat medlemskretsen till att nu innefatta stora delar av Sveriges absolut tyngsta och mest erfarna bolagsgrundare. Verksamheten är organiserat i bolagsform och ägs av erfarna entreprenörer, tillika högt engagerade entreprenörsmedlemmar. Ägarna delar ut i snitt 40-100% av sin utdelning till entreprenörsfrämjande icke-vinstdrivande verksamhet.

www.foundersalliance.com

connect

CONNECT ÖST

CONNECT Öst en ideell förening som grundades 1999. Föreningen är medlemsägd och har som uppdrag att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige. CONNECT Öst är en del av GLOBAL CONNECT, verksamt 21 andra länder.

www.connectost.se

SWEDEN BIO

SwedenBIO är en nationell icke-vinstdrivande branschorganisation för Life Science-industrin i Sverige med uppgift att främja förutsättningarna för framgång och tillväxt för hela svenska Life Science-industrin. SwedenBIOs nästan 200 medlemmar utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik. SwedenBIO organiserar hela ekosystemet från enskilda entreprenörer till stora globala life science-företag.

www.swedenbio.se

STOCKHOLM SCIENCE CITY

Stockholm Science City Foundation (SSCI) syftar till att stärka en attraktiv miljö för Life Science i Stockholm. SSCI främjar samverkan mellan universitet, industri och sjukvård för att främja utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.  www.swedenbio.se

 

MEDICON VILLAGE

Medicon Village erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv.

www.mediconvillage.se