sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Innovation Investments: Nytt affärsområde i GAEU Consulting

Datum:
måndag, 09 mars 2015

I fokus är entreprenörsledda företag som utvecklar banbrytande innovationer med global potential. Företag verksamma inom Cleantech, ICT och Life science är särskilt intressanta.

– Vi satsar vinstmedel som genererats via vår konsultverksamhet och ser på vår insats som
en kombination av möjligheten till värdeskapande med förmånen att få bidra till att stimulera
entreprenörer till framgång, förklarar Roland Vilhelmsson, vd i GAEU Consulting.

Kontakta oss om du vill veta mer om GAEU Consultings investeringskriterier.

Dela med andra