sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Horizon 2020: VibroSense Dynamics ansökan beviljad

Datum:
måndag, 25 maj 2015

Diagnostikföretaget VibroSense Dynamics AB har beviljats 50 000 euro i EU-bidrag från Horizon 2020, SME-instrumentet, Fas 1. GAEU Consulting skrev ansökan och vägledde företaget genom ansökningsprocessen.

– Pengarna kommer att användas till att analysera marknaden och ta fram en gedigen affärsplan, kommenterar Toni Spiedel, vd i VibroSense Dynamics. 

Dela med andra