sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Horizon 2020: Immunovia får 40 miljoner kronor i EU-bidrag

Datum:
onsdag, 25 mars 2015

Immunovia AB har nyligen beviljats hela 4,25 miljoner euro i bidrag från SMEinstrumentet, Horizon 2020. Projektet handlar om att genomföra klinisk validering av det första blodbaserade testet för tidig detektion av bukspottkörtel cancer. GAEU Consulting skrev ansökan.

Immunovias vd Mats Grahn beskriver samarbetet med GAEU Consulting:

– GAEU Consulting hjälpte oss med att strukturera vårt projekt med utgångspunkt i de kriterier som tillämpas inom SME-instrumentet. Under en heldagsworkshop diskuterades strategin bakom EU-ansökan och hur ansökans kliniska innehåll skulle presenteras. Därefter skrev GAEU EU-ansökan och vägledde oss genom ansökningsprocessen. GAEU Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i sitt arbete och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser.

Dela med andra