sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

HORIZON 2020: SME-INSTRUMENTET

HORIZON 2020: SME-INSTRUMENTET

Visste du att ett svenskt litet eller medelstort företag som vill skala upp eller demonstrera en innovation på den internationella marknaden kan få tiotals miljoner kronor i EU-bidrag? Hundratals europeiska företag har redan tagit vara på möjligheten. GAEU Consulting har rekordet i att skriva vinnande ansökningar till svenska företag.

Upp till 5 miljoner euro i bidrag och inget krångel

I det EU-bidrag som kallas SME-instrumentet kan ett enskilt företag få upp till fem miljoner euro. Bidragsnivån är 70-100 procent. Fyra ansökningstillfällen per år erbjuds. Beslut kommer snabbt. Inga krav på partnermedverkan. Istället fokuserar man på enkla och tydliga projekt där innovationens väg till marknaden blir framgångsrik.

EUs nålsöga

Eftersom finansieringen är så generös är det många som ansöker. Konkurrensen är därför hård. Endast de mest intressanta projekten beviljas. Ansökan ställer höga krav på den ansökande. Utmaningen är att förstå just de mätpunkter utvärderarna är intresserade av. Flertalet företag misslyckas därför med sin ansökan. Det är här GAEU kommer in. Vi förstår EU-logiken. Inom SME-instrumentet har vi 2015 och 2016 hämtat hem över 160 miljoner kronor till svenska företag, vilket för övrigt motsvarar merparten av de pengar som överhuvudtaget har tillfallit svenska företag inom detta område. Vinnarreceptet är kundsamarbeten i god anda, starka projekt och välproducerade ansökningar.

GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence

GAEU Consulting har byggt upp Europas största privata specialistgrupp för ansökningar om finansiering från EU-kommissionen: GAEU HORIZON 2020 Centre of Excellence.

Från vårt kompetenscentra förgrenas verksamheten ut över Europa. Av naturliga skäl är vi starkast på hemma-marknaderna Sverige och Polen men i och med att våra starka resultat har väckt uppmärksamhet över hela kontinenten så växer vi fort också på andra håll. 

Fakta SME-instrumentet

SME-instrumentet är en del av HORIZON 2020 – världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. SME-instrumentet har tre faser: I Fas 1 erbjuds ett EU-bidrag om €50 000 för att förbereda den internationella uppskalning/ demonstration som man i Fas 2 kan få upp till €5 miljoner i EU-bidrag för att genomföra. I den tredje och avslutande fasen erbjuds exponering mot riskkapital och andra insatser för att främja ditt företags framgång på marknaden. 

Deadlines SME-instrumentet 2017

Om du vill ansöka är det viktigt att vara ute i god tid. Endast de mest förberedda och välarbetade ansökningarna beviljas. Deadlines för 2016 finner du nedan. Kontakta oss om du vill pröva möjligheten att finansiera din innovations väg till marknaden med generösa bidrag via EU-kommissionen.

Fas 1: 3 maj, 6 september, 8 november
Fas 2: 6 april, 1 juni, 18 oktober