sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

GAEU Innovation Investments

GAEU Consulting tar överskott från konsultverksamheten och investerar i spännande företag med stor potential. Verksamheten är organiserad i ett eget affärsområde – GAEU Innovation Investments.

Vi intresserar oss i första hand för entreprenörsledda företag som utvecklar banbrytande innovationer med global potential inom områdena Cleantech, ICT och Life science. Vi ser på vår insats som en kombination mellan möjligheten till värdeskapande och förmånen att få bidra till att stimulera fram nya framgångsrika entreprenörer.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår investeringsverksamhet och våra investeringskriterier.

Nedan presenteras de företag som GAEU Consulting är delägare i

 r2 c2

AdCityMedia (ACM) är verksamt inom reklambranschen och fokuserar huvudsakligen på att förmedla reklam via egna digitala skärmar och vepor. I en tid då till exempel ad bloc-tjänster försvårar synlighet på Internet är ACM ledande inom den växande nischen digital utomhusreklam i storformat. Om du har sett en storbildskärm eller en vepa på en husfasad i en svensk stadskärna är den antagligen ACMs. Ledarpositionen har erhållits till stor del genom att företaget ligger i framkant avseende teknik, digital innovation och attraktiva ytor. Företaget är lönsamt och växer stadigt med ett internationellt genombrott i sikte. Företaget listades på Nasdaq First North, i slutet av 2015. GAEU är delägare.

 

BraceIT är en innovativ startup som utvecklat ReVault, en unik och ny typ av wearable som ger dig bekvämligheten hos en smartwatch och säkerheten hos lokal lagring. Med ReVault får du allt du förväntar dig från en Smartwatch; meddelanden, anpassade urtavlor och appar. Utöver det tillkommer en unik förmåga att lagra dina filer lokalt och komma åt dem vart du än går med samma hastighet som i ett lokalt nätverk. Med en ReVault kan du alltid få automatiskt tillgång till dina filer (på smartphone, bärbar dator och surfplatta) var du än befinner dig. ReVault har utformats för att vara privat, säker och skyddad. Den fungerar offline, helt utom räckhåll från hackers, regeringar och stora företag. Endast betrodda enheter kan ansluta till ReVault och datan som lagras är krypterad.
 
LOGO-elbil2020-165x78

Elbil2020 AB verkar för att underlätta elektrifieringen av fordonsflottan inom alla fordonssegment i Sverige. Bolaget har utvecklat ”Demostad Stockholm” – Sveriges största demonstrationsprogram för elfordon som ska öka kunskapen om hur en ändamålsenlig infrastruktur kan utformas för att effektivisera transportsystemet och ge så många eldrivna mil som möjligt på bekostnad av fossildrivna mil. Elbil2020 är medlem i innovationsplattformen ElectriCity som är ett mycket aktivt Urban Living Lab i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm. GAEU Consulting är medgrundare och ägare.

s5 logo r2 c1

Gaia Tellus Energy AB utvecklar en innovativ teknik för förnyelsebar energiutvinning ur havsströmmar avsedd för en global energimarknad. Tekniken möjliggör utveckling av en kommersiellt gångbar lågkostnadsmetod för havsbaserad energiframställning och har därför en disruptiv inverkan på marknaden. GAEU Consulting är en av ”Original twelve” i ägarkretsen.

energy angels

Sustainable Energy Angels AB (SEA) är ett affärsängelbolag som investerar i lovande unga företag inom hållbar energiteknik med ambitioner att bli marknadsledande. Delägarna är en unik sammansättning av entreprenörer, ingenjörer och investerare med lång erfarenhet av svensk och internationell energimarknad och företagsutveckling. SEA har för närvarande innehav i Ferroamp AB och Efficax AB. GAEU är delägare och sitter i styrelsen i SEA.

SEAs innehav presenteras nedan

 

dLaboratory Sverige AB har utvecklat ett unikt koncept för smarta nät som ger en trygg, säker och kostnadseffektiv elförsörjning. Konceptet består av fyra delar: a) högkvalitativ inspelning av störningar i nätet, b) korrekt och säker felbortkoppling, inklusive komplexa intermittenta jordfel, c) unik automatiserad analys av störningarna med en patenterad metod och d) omedelbar och kontinuerlig rapportering i en modern och lättförståeligt format på en plattform som kunden själv väljer – oberoende av tid och plats. dLaboratorys system används idag av svenska energibolag E.ON, makt ring och Öresunds Kraft. GAEU har investerat både direkt och via SEA. SEA har en representant i styrelsen.

SenseNode AB erbjuder smarta Energilösningar. Företaget utvecklar och levererar energihanteringssystem för industrier och anläggningar. Med det egenutvecklade systemet Smart Energy Tracking Technology ™ (SETT) installerat i kombination med trådlösa sensorer, får kunden tillbaka kontrollen över sina elräkningar och sin energiförbrukning ända ner på detaljnivå. Användaren får möjlighet till djupanalys av bland annat energianvändning per mätpunkt och totalt, reaktiv energi per mätpunkt och totalt samt laster per fas. 

 

AF  LogoHorizontal 300x121 0

Efficax AB erbjuder marknaden innovativa energieffektiviseringsprodukter för minskad miljöpåverkan samt kostnadsbesparing för det enskilda hushållet. Genom den egenutvecklade solvärmetekniken SolarFlex erbjuder Efficax AB ett lönsamt och miljövänligt sätt att sänka en fastighets energikostnader.

ferroamp

Ferroamp AB är ett innovationsföretag med expertkompetens inom kraftelektronik. Den första färdigutvecklade produkten, EnergyHub ACE, är en innovativ energioptimerare som ser till att alla faser i en trefas-installation belastas jämt och att huvudsäkringens totala energiutrymme utnyttjas optimalt. Med EnergyHub ACE installerad lär fastighetsägaren känna fastighetens elsystem och nätavgiften blir alltid den lägsta möjliga.