sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

GAEU hjälper Watty AB få EU-bidrag inom Horizon 2020

Datum:
fredag, 20 mars 2015

Horizon 2020 är EUs, tillika världens, största bidragsprogram för forskning och innovation. I
ett delprogram kallat SME-instrumentet erbjuds små och medelstora företag, som redan har
utvecklat en innovation, förenklad möjlighet att i ett stegvist förlopp erhålla från 50 000 euro
upp till hela fem miljoner euro i bidrag för att finansiera kostnader förenade med uppskalning,
demonstration och internationell marknadsutveckling. Med GAEU Consultings hjälp har
Watty nu blivit nästa företag i raden som har beviljats finansiering från Horizon 2020.

Watty ABs vd Hjalmar Nilsonne tipsar:

– GAEU Consulting skrev EU-ansökan och vägledde oss metodiskt genom
ansökningsprocessen. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och
rekommenderar företaget för liknande insatser.

Dela med andra