sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

GAEU Consulting som arbetsplats

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. Här uppstår nya affärsidéer och möjligheter i en aldrig sinande ström. I centrum av denna kreativa och härliga miljö befinner sig GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer – och på detta är vi branschledande.

Gemensamt för alla medarbetare är en stark drivkraft, rätt attityd och ett stort intresse av att vara med och bidra till framväxten av de innovationer som kommer att förändra vår värld till det bättre.

ATT JOBBA SOM SENIOR KAM/RÅDGIVARE

Som kundansvarig gör rådgivaren gedigna behovsanalyser och erbjuder lösningar som kan möjliggöra för kunden att med hjälp av offentlig finansiering nå affärsmål snabbare och till lägre risk. Utöver uppdragsförsäljning och företagsanalyser ingår det i rådgivarens arbetsuppgift att vara bryggan mellan kunder och vår produktionsavdelning. Härigenom får rådgivaren djup inblick framväxten av spännande innovationer inom olika områden.

Rådgivaren är nyfiken på människor, skicklig på att skapa relationer och är resultatinriktad.

ATT JOBBA SOM EXPERT PÅ HORIZON 2020 OCH ANDRA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING

I GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence arbetar några av Europas främsta experter på Horizon 2020 och andra typer av bidragsprogram inom offentlig innovationsfinansiering. Ungefär hälften av våra 15 medarbetare är forskarutbildade, övriga olika typer av bidragsexperter. I CoE handlar vardagen om allt från spännande informationsinhämtning, projektanalyser, författande av förstklassiga bidragsansökningar, workshops och artikelförfattande. Några av de senaste årens mest spännande och omtalade nordiska innovationer har finansierats med bidrag som vår produktionsavdelning har ordnat. Av de nio ansökningar till det eftertraktade SME-instrumentets Fas 2 (där miljonerna finns) som beviljades svenska företag 2016 skrev vi hela fem stycken (och är delägare i det sjätte). Detta är vi mycket stolta över.

Läs också detta