sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

Företaget

Vision: Vi ska bli ett europeiskt landmärke inom offentlig finansiering av innovationsprojekt.

Mission: I en värld full av utmaningar är GAEUs uppdrag att bidra till framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre.

Affärsidé: Genom rådgivning hjälper vi tillväxtföretag att bidragsfinansiera utveckling och kommersialisering av innovationer.

 

AFFÄRSOMRÅDEN

Offentlig Finansiering och GAEU Innovation Investments är våra två affärsområden.

Offentlig Finansiering innefattar rådgivning kring alla tänkbara företagsstöd från offentliga källor i Sverige och Europa som syftar till att finansiera utveckling och kommersialisering av innovationer. I vår organisation återfinns Europas största privata specialistgrupp inom finansiering från EU-kommissionen: GAEU Horizon 2020 Center of Excellence.

GAEU Innovation Investments är vårt sätt att dela risk med samhället i strävan att stimulera fram innovativa lösningar på globala utmaningar. Samhället satsar skattepengar och vi satsar våra egna. Det går till på så vis att GAEU Consulting tar en del av det överskott som genereras genom våra konsulters skickliga insatser och investerar detta i unga tillväxtföretag som utvecklar innovationer med global potential. I det fall investeringarna ger avkastning återinvesteras pengarna på nytt i unga innovationsföretag.

VÅR HISTORIA

GAEU Consulting grundades 2002 av Roland Vilhelmsson. Roland började arbeta med EU-frågor och offentlig finansiering 1996 och blev tidigt ett namn i branschen.

GAEU Consulting blev tidigt marknadsledare när det gäller att ordna offentlig finansiering till de svenska företagen. Genom åren uppmärksammades vi också allt mer internationellt.

2011 beslöt vi att samordna våra internationella affärer genom att bilda ett dotterbolag i polska Kraków. Vi hade vid denna tid en exceptionellt kapabel polsk konsult anställd i Stockholm vid namn pol.mag. Tomasz Wasik. Tomasz reste tillbaks till sitt hemland och rekryterade duktiga medarbetare, vilka kort därefter fyllde sina arbetsdagar med spännande uppgifter i vårt första polska kontor. Idag är GAEU Consulting Sp.zo.o. till följd av stark tillväxt inne på sitt tredje kontor. I detta inryms bland annat Europas största privata specialistgrupp inom finansiering från EU-kommissionen: GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence.

Idag äger och driver Roland och Tomasz GAEU Consulting-koncernen tillsammans. GAEU Consulting möter framtiden med utmärkta finanser, unik kunskapsbank, vidsträckt nätverk samt nöjda kunder och medarbetare.

GAEU BETYDER...

Gaeu (uttalas med stumt e) är ett internationellt uttryck som betyder att man är riktigt bra på det man gör. Ordet används här och var ute i världen.
Det är besläktat med engelskans "good" och det spanska slangordet "guay", med samma innebörd. I Kina betyder "gaeu" hög nivå.

– Som barn hörde jag detta fina ord vid några få tillfällen i det lilla bohuslänska fiskeläge där jag växte upp. Begreppet "gaeu" användes uteslutande av den gamla stammens fiskargubbar om de vid något sällsynt tillfälle kände sig tvingade att fälla ett positivt omdöme om någon annan. De skyddade ordet som om det vore en värdehandling. Att vara gaeu är därför ett erkännande. För en ”gaeu feskare” fanns alltid en ledig plats på ljugarbänken, förklarar GAEU Consultings grundare Roland Vilhelmsson.

MEDARBETARE

Samtliga våra medarbetare har relevant utbildning och gedigen erfarenhet från de områden de verkar inom. Alla arbetsuppgifter sker i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer.

AFFÄRSETISKA PRINCIPER

GAEU Consultings mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder och andra affärskontakter – och göra det på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. All verksamhet bedrivs minst i enlighet med på var marknad gällande lagar och regler.

SEKRETESS

Att arbeta under sekretess är vår vardag. Samtliga medarbetare har tecknat sekretessavtal med arbetsgivaren. Därtill upprättas ofta sekretessavtal mellan kundföretaget och GAEU Consulting. Läs mer under Allmänna villkor.

NÄTVERK

GAEU Consulting har ett brett nätverk. Företaget är känt inom många inflytelserika instanser i Sverige och Europa. GAEU Consulting är bland annat medlem i Stockholms Handelskammare, Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Connect Sverige och Founders Alliance. Läs mer på sidan Nätverk & Partnerskap.

I Central- och Östeuropa, USA samt i Kina och vissa andra delar av östra Asien har vi ett nätverk av beprövade samarbetspartners inom olika specialistområden.

PRO BONO

Vi engagerar oss i att bidra till en bättre värld och tycker om ta socialt ansvar. Vi stödjer därför SOS Barnbyar i Polen.
Genom förebyggande insatser stödjer SOS Barnbyar utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa och överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. För barn som inte har någon familj eller anhörig som kan ta hand om dem finns SOS barnbyar där barnen får en ny familj med syskon och möjlighet till en trygg uppväxt. Läs mer om SOS Barnbyar på www.sos-childrensvillages.org

FINANSIELL STÄLLNING

GAEU Consulting AB har högsta kreditvärdighet: AAA-rating hos Dun & Bradstreet och Riskklass 5 hos Upplysningscentralen (UC).