sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

08-556 063 50     LinkedIN     Twitter

EU-bidrag och företagsstöd

Genom rådgivning hjälper vi tillväxtföretag att bidragsfinansiera utveckling och kommersialisering av innovationer.

GAEU Consulting har Sveriges längsta referenslista när det gäller att ordna EU-bidrag inom HORIZON 2020 och andra källor till offentlig finansiering av innovationer. Vår rådgivning reducerar krångel och optimerar möjligheten att ansökan beviljas. Dessutom leder vår insats oftast till att våra kunder beviljas högre belopp än jämförbara projektförslag. Vår rådgivning omfattar inte bara svenska företag och projekt. Vi är verksamma över hela Europa och är marknadsledande i att producera vinnande EU-bidragsansökningar i Sverige och Polen.

Du kan lita på oss

Hos oss finner du affärsmässiga och mycket kapabla rådgivare, samtliga med starka meriter från EU-kommissionen, forskningsvärlden och/eller från svenskt och internationellt näringsliv.

Vår policy är att endast rekommendera någon att ansöka om bidrag i det fall vi gör bedömningen att ansökan har en högre chans än genomsnittlig att bli beviljad. I alla andra fall avråder vi från att ansöka.

I våra affärsetiska riktlinjer och allmänna villkor beskrivs hur vi hanterar sekretess och annat som måste skötas med stor omsorg.

Under Referenser och lite här och var i övrigt på vår hemsida finner du en mängd företagsledare som vittnar om vår förmåga att prestera med hög kvalitet och utmärkta resultat. Ring gärna och prata med dem!

Projektanalys

En framgångsrik ansökan om offentlig finansiering börjar alltid med en kvalitetssäkrad analys där vi bedömer det planerade projektets förutsättningar att beviljas EU-stöd från EU-kommissionen eller andra typer av företagsstöd. Kunden ska aldrig behöva betala för mer än nödvändigt, vi erbjuder därför olika typer av projektanalyser beroende på förutsättningarna.

Ansökan om EU-bidrag eller andra företagsstöd

Vi utformar bidragsansökan så att den inte bara uppfyller all formalia, vi ser till att den är säljande och skiljer sig från mängden – och viktigast av allt, att den tydligt beskriver och förklarar det utvärderarna är intresserade av att få klarhet i. Då det är möjligt medverkar vi aktivt i dialogen med bidragshandläggare och andra personer med inflytande över ansökan. Inom HORIZON 2020 och de andra lite större bidragsprogrammen – där projekten ofta handlar om innovationer, demonstration av resultat från FoU-projekt inom miljöteknik, ICT eller hälsa/life science – samordnar vi projektinnehåll och uppgifter rörande internationella projektpartners.

Vi arbetar med moderna och säkra IT-verktyg.

Redovisning och rapportering

Bidragsfinansierade projekt ska redovisas och rapporteras. Att redovisningen är korrekt är lika viktigt som självklart men det är emellanåt lite krångligt att sammanställa det hela enligt en viss bidragsmyndighets riktlinjer. Vi hjälper till och gör allt från enklare kvalitetssäkring till att ta ett helhetsgrepp om redovisning och rapportering.

Information om EU-bidrag och företagstöd

Det finns en uppsjö av bidragsvarianter för innovationsföretag att ansöka om. Allt är dock inte intressant för alla. Under våra många år i branschen har vi lärt oss vad företagare vill veta och hur informationen ska presenteras. Vi tar fram begripliga informationsmaterial och arrangerar skräddarsydda workshops för nyckelpersoner i ett företag eller en koncern.

 

Läs också detta